Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Prnt
Scrn
Scroll
Lock
Pause
 
~
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
+
Bckspce
Tab
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
{
}
\  
Caps
A
S
D
F
G
H
J
K
L
;
'
Enter
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
,
.
/
Shift
Ctrl
Win
Alt
Com
Spacebar
Com
Alt
Win
Sel
Ctrl
Insert
Home
PgUp 
Delete
End 
PgDwn
Num
Lck
/ * -
7 8 9 +
4 5 6
1 2 3 Entr
0 .
   
Notes:
  1. Om het NumPad te testen let erop dat Num Lock is ingeschakeld.
  2. Deze test kan het verschil tussen dubbele toetsen (Shift, Ctrl, Alt, Enter) niet herkennen. Test ze allebei en kijk of er een lampje gaat branden.